Zásady ochrany osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 
Pro společnost Hudební dům s.r.o. je velmi důležitá vašich ochrana osobních údajů a chceme při zpracování vašich soukromých dat zachovávat otevřenost a transparentnost. 
Proto máme zavedeny podmínky, v nichž stanovíme, jakým způsobem budou vaše osobní údaje zpracovány a chráněny.
Kdo kontroluje vaše osobní údaje?
Kontrolu osobních údajů, které nám předáváte, provádí a odpovědnost za vaše osobní údaje na základě platných právních předpisů o ochraně dat nese společnost Hudební dům s.r.o. 

Aresa provozovny:
Hudební dům s.r.o.
José Martího 402/1b
162 00 – Praha 6
Česká Republika
 
IČO:27863883
DIČ: CZ27863883
 
Kde máme vaše osobní údaje uloženy?
Údaje, které od vás sbíráme, jsou uloženy a zpracovávány v Evropském hospodářském prostoru.
Kdo má přístup k vaším osobním údajům? 
Vaše osobní údaje nebudou nikdy poskytnuty, vyměněny či prodány pro marketingové účely třetím osobám. Osobní údaje poskytované třetím osobám jsou používány výhradně za účelem poskytování našich služeb. Jednotlivé kategorie třetích osob naleznete níže uvedené u jednotlivých případů zpracování osobních údajů.
Jaký je právní základ zpracování?
V případě každého jednotlivého zpracování osobních údajů, které od vás sbíráme, vás informujeme, zda je poskytnutí osobních údajů dáno zákonem, požaduje se pro účely uzavření smlouvy, zda je povinné osobní údaje poskytnout a jaké jsou případné důsledky, rozhodnete-li se údaje neposkytnout.
Jaká jsou vaše práva?
 
Právo na přístup:
Máte právo kdykoli požadovat informace o tom, jaké osobní údaje o vás uchováváme. Můžete kontaktovat společnost Hudební dům s.r.o., která vám zašle vaše osobní údaje e-mailem.
Právo na přenositelnost osobních údajů:
Kdykoli společnost Hudební dům s.r.o. zpracovává vaše osobní údaje automatizovaným způsobem na základě vašeho souhlasu nebo smlouvy, máte právo na kopii svých osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, který bude doručen vám nebo jiné osobě. To výhradně zahrnuje osobní údaje, které jste nám poskytli.
 
Právo na opravu:
Máte právo požadovat opravu vašich osobních údajů, pokud nejsou správné, a máte právo na doplnění neúplných osobních údajů. 
 
Právo na výmaz: 
Máte právo na smazání jakýchkoli osobních údajů zpracovaných společností Hudební dům s.r.o. kdykoli s výjimkou těchto situací
*máte otevřený požadavek u Zákaznického servisu
*máte nedokončenou objednávku, která ještě nebyla odeslána nebo byla odeslána částečně
*máte u společnosti Hudební dům s.r.o. nevyrovnaný dluh, bez ohledu na platební metodu
*v posledních třech měsících vám byla zamítnuta žádost o úvěr
*jestliže jste provedli jakýkoli nákup, ponecháme si vaše osobní údaje spojené s vaší transakcí pro účely účetnictví a daňovou kontrolu
Vaše právo na napadení zpracování na základě legitimního zájmu:
Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě legitimního zájmu společnosti Hudební dům s.r.o.. Hudební dům s.r.o. nebude tyto osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže legitimní důvod tohoto zpracování, který má přednost před vaším zájmem a právy, nebo s ohledem na právní nároky.
Vaše právo vznést námitku proti přímému marketingu: 
Máte právo vznést námitku proti přímému marketingu včetně případu profilování analýzy pro účely přímého marketingu.
Svůj požadavek na vyloučení z přímého marketingu můžete provést těmito cestami:
* na základě postupu dle pokynů uvedených v každém marketingovém e-mailu
* změnou nastavení vašeho účtu eshopů Hudební dům s.r.o.
 
Právo na omezení: 
Máte právo požádat Hudební dům s.r.o. o omezení zpracování vašich osobních údajů za těchto okolností:
*vznesete-li námitku proti zpracování na základě legitimního zájmu Hudební dům s.r.o.. Společnost Hudební dům s.r.o. omezí veškeré zpracování takových údajů, než dojde k ověření legitimity zájmu.
*máte-li za to, že jsou vaše osobní údaje nesprávné, musí Hudební dům s.r.o. omezit veškeré zpracování takových údajů, než dojde k ověření přesnosti osobních údajů.
*jestliže je zpracování nezákonné, můžete napadnout výmaz osobních údajů a namísto toho požadovat omezení používání vašich osobních údajů
*pokud Hudební dům s.r.o. osobní údaje již nepotřebuje, ale požadují se při obhajobě právních nároků.
Jak můžete uplatňovat svá práva?
Ochranu osobních údajů bereme velmi vážně, a proto jsou vám k dispozici zaměstnanci odpovědní za vyřizování vašich požadavků v souvislosti s vašimi výše uvedenými právy na emailu: gdpr{zavinac}hudebni-dum.cz
 
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Pro zajištění souvislého zpracování vašich osobních údajů přímým, přesným a zákonným způsobem jsme jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého můžete kontaktovat na gdpr{zavinac}hudebni-dum.cz s předmětem emailu ve tvaru GDPR. Právo podat stížnost dozorčímu orgánu: 
Máte-li za to, že společnost Hudební dům s.r.o. zpracovává vaše osobní údaje nesprávně, můžete nás kontaktovat. Rovněž máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu.
 
ONLINE NÁKUP
Proč vaše osobní údaje využíváme?
Vaše osobní údaje využíváme ke správě vašeho online nákupu na eshopech spol. Hudební dům s.r.o., konkrétně ke zpracování vašich objednávek a vracení zboží a peněz prostřednictvím našich online služeb a k zasílání oznámení o stavu doručování nebo o případných problémech s doručením vašeho zboží. Vaše osobní údaje používáme ke správě vašich plateb. Vaše údaje také používáme k vyřizování stížností a záležitostí spojených se zárukou na zboží. Vaše osobní údaje se používají k vaší identifikaci a k potvrzení vaší adresy u externích partnerů. Snažíme se vám poskytovat různé možnosti platby a provádíme analýzu ke zjištění, jaké platební varianty máte k dispozici, což se týká mimo jiné vaší historie plateb.
 
Jaké typy osobních údajů zpracováváme?
Zpracujeme tyto kategorie osobních údajů
* kontaktní informace, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo
* platební údaje a historie plateb
* údaje k objednávkám
Pokud jste udělal objednávku či registraci na e-shopu společnosti Hudební dům s.r.o. budeme také zpracovávat vaše osobní údaje poskytnuté v souvislosti s účtem nebo členstvím, jako jsou
* identifikační údaje k registraci či objednávce
* historie nákupů
 
Kdo má přístup k vašim osobním údajům?
Údaje, které se předávají třetím stranám, se používají pouze za účelem poskytování výše uvedených služeb, a to společnostem k potvrzení vaší adresy, k zaslání potvrzení objednávek a distribučním společnostem v souvislosti s doručením vaší objednávky. Poskytovatelům platebních služeb v souvislosti s vaší platbou. V případě nákupu na splátky i úvěrovým společnostem ke kontrole totožnosti a k vyhodnocením ke schválení nákupu na splátky.
Berte prosím na vědomí, že řada těchto cílových společností má nezávislé právo či povinnost zpracovávat vaše osobní údaje.
Jaký je právní základ zpracovávání vašich osobních údajů?
Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro plnění služeb Hudební dům s.r.o., co se týče správy a doručení objednávky.
Jak dlouho máme vaše údaje uloženy?
Vaše údaje budeme uchovávat po dobu, kdy budete aktivním zákazníkem a nezbytné údaje v zákonných lhůtách pro účetnictví a pro daňové kontroly.
 
PŘÍMÝ MARKETING
Proč vaše osobní údaje využíváme?
Vaše osobní údaje použijeme k zasílání marketingových nabídek, pro vaše hodnocení spokojenosti a pozvánek prostřednictvím e-mailu, textových zpráv, telefonátů a standardní pošty.
Jaké typy osobních údajů zpracováváme?
Zpracováváme následující kategorie osobních údajů 
* kontaktní údaje jako e-mailová adresa, telefonní číslo a poštovní směrovací číslo
* na jaké produkty a nabídky jste klikli
* odkud jste na náš web přišli, jaké stránky jste shlédli
Pokud jste objednali či udělali registraci na některém e-shopu spol. Hudební dům s.r.o. budeme také zpracovávat vaše osobní údaje:
* jméno
* adresa
* historie nákupů
* jak se pohybujete a na co klikáte na stránkách
 
Kdo má přístup k vašim osobním údajům?
Údaje, které se předávají třetím stranám, se používají pouze za účelem poskytování výše uvedených služeb mediálním agenturám a technickým poskytovatelům k distribuci fyzického a digitálního přímého marketingu. 
Vaše údaje nikdy neposkytujeme, neprodáváme ani nevyměňujeme s třetími stranami za účelem marketingu jiných společností či subjektů. 
Jaký je právní základ zpracovávání vašich osobních údajů?
Zpracování vašich osobních údajů vyplývá z vašeho souhlasu s přímým marketingem. 
 
Vaše právo odvolat souhlas:
Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů a vznést námitku proti přímému marketingu. V takovém případě vám společnost Hudební dům s.r.o. již nebude moci v rámci přímého marketingu zasílat další nabídky a informace podmíněné vaším souhlasem.
Svůj požadavek na vyloučení z přímého marketingu můžete provést těmito cestami:
* na základě postupu dle pokynů uvedených v každém marketingovém příspěvku
* oznámením vaší vůle na email: gdpr{zavinac}hudebni-dum.cz
Jak dlouho máme vaše údaje uloženy?
Vaše údaje budeme pro přímý marketing uchovávat, než odvoláme váš souhlas.
 
Proč vaše osobní údaje využíváme?
Vaše osobní údaje použijeme k vytvoření a správě vašeho osobního účtu k zajišťování individuálního relevantního využívání služeb Hudební dům s.r.o.. Budeme vám poskytovat historii objednávek a podrobnosti k vašim objednávkám a budete si moci upravovat nastavení účtu Zajistíme vám také snadné způsoby udržování přesných aktuálních informací, jako jsou kontaktní údaje a platební údaje. Budete si také moci ukládat zboží do nákupního košíku, budeme vám dávat doporučení na základě vaší velikosti a budete mít možnost hodnotit zboží, které jste u nás nakoupili.
K poskytování relevantního doporučení produktů společnost Hudební dům s.r.o. zpracuje váš pohyb a prohlížení na našich digitálních platformách (včetně internetových stránek a aplikace), vaši historii nákupů, hodnocení zboží a údaje, které jste nám poskytli prostřednictvím svého účtu.
Jaké typy osobních údajů sbíráme?
Vždy zpracováváme vaši e-mailovou adresu a heslo, které zadáte při přihlášení do účtu Hudební dům s.r.o.. 
Zpracujeme tyto kategorie osobních údajů v případě, že nám je poskytnete:
* kontaktní údaje jako jméno, adresa, telefonní číslo 
* datum narození
* pohlaví
* země
* nastavení účtu
* šifrované údaje o vaší platební kartě
V případě vašeho nákupu zpracujeme následující kategorie osobních údajů
* historie objednávek
* údaje o doručení
* historie plateb
Zpracujeme také následující kategorie osobních údajů spojených s vašimi soubory cookie
* historie klikání
* historie pohybu a prohlížení na našich webech
 
Kdo má přístup k vašim osobním údajům?
Údaje, které se předávají třetím stranám, se používají pouze za účelem poskytování výše uvedených služeb, k optimalizaci internetových stránek využíváme služeb webových agentur a analytických nástrojů k hodnocení zboží a nákupu.
Jaký je právní základ zpracovávání vašich osobních údajů?
Zpracování vašich osobních údajů k vašemu účtu vyplývá z vašeho souhlasu při registraci či objednávce na některém e-shopu Hudební dům s.r.o..
Zpracování vašich osobních údajů k poskytování relevantních informací o zboží vyplývá z našeho legitimního zájmu.
Vaše právo odvolat souhlas:
Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. V takovém případě váš účet bude zrušen a Hudební dům s.r.o. vám nebude moci poskytovat výše uvedené služby na základě zrušené registrace.
Jak dlouho máme vaše údaje uloženy?
Vaše údaje budeme uchovávat po dobu aktivace vašeho účtu Hudební dům s.r.o.. 
Máte právo platnost svého účtu kdykoli ukončit. V takovém případě vám účet bude zrušen a budete považováni za neaktivní. Vaše osobní údaje budeme uchovávat pro případ právních požadavků a v případě probíhajícího sporu.
Po ukončení platnosti legitimního zájmu budou vaše údaje smazány.
Vaše právo na napadení zpracování vašich údajů:
Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě legitimního zájmu společnosti Hudební dům s.r.o. na adrese gdpr{zavinac}. Poté bude váš účet smazán a nebudeme vám moci poskytovat naše služby.
 
PLNĚNÍ PRÁVNÍCH ZÁVAZKŮ
Proč používáme vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje budou použity za účelem plnění právních povinností, v případě soudních řízení či rozhodnutí ze strany úřadů.
To zahrnuje použití vašich osobních údajů za účelem shromažďování a ověřování účetních údajů v souvislosti s dodržováním pravidel účetnictví.
Jaký druh osobních údajů zpracováváme?
Zpracováváme následující kategorie osobních údajů
*zákaznické číslo
*číslo objednávky
*jméno
*poštovní adresa
*částka transakce
*datum transakce
*email
*telefonní číslo
 
Kdo má přístup k vaším osobním údajům?
Vaše osobní údaje budou sdíleny se společnostmi specializovanými na informační technologie, které zajišťují systémová řešení v oblasti účetnictví a daní.
Jaký je právní základ pro zpracování vašich osobních údajů?
Zpracování vašich osobních údajů je pro společnost Hudební dům s.r.o. nezbytné z důvodu plnění právních povinností společnosti.
Po jak dlouhou dobu budeme uchovávat vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu, která je v souladu s účetními pravidly platnými ve vaší zemi.
 
PREVENCE ZNEUŽITÍ A ZLOČINU
Proč používáme vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje budou použity za účelem řízení prevence ztráty dat prostřednictvím zajištění dodržování podmínek, a za účelem odhalování a prevence zneužití našich služeb.
Vaše osobní údaje budou použity za účelem preventivního zamezení či případného vyšetřování zneužití našich online služeb, ztráty dat a podvodného jednání na základě analýzy chování v rámci nakupování online.
Jaký druh osobních údajů zpracováváme?
Zpracováváme následující kategorie osobních údajů:
* kontaktní údaje, jako jsou jméno, adresa, telefonní číslo a emailová adresa
* zákaznické číslo
* videozáznamy
* historii objednávek
* informace o zásilkách
* platební historie
 
Kdo má přístup k vaším osobním údajům?
Vaše osobní údaje poskytované třetím osobám jsou používány výhradně pro výše uvedené účely. Vaše údaje budeme sdílet se společnostmi specializovanými na reporting založený na výjimkách (EBR).
Informace o výskytu mimořádných událostí a podvodného jednání mohou být sdíleny s pojišťovacími společnostmi, orgány právní ochrany či místními a celosvětovými donucovacími orgány za účelem uzavření šetření. Upozorňujeme vás, že takoví příjemci mají nezávislé právo či povinnost zpracovávat vaše osobní údaje.
Jaký je právní základ pro zpracování vašich osobních údajů?
Zpracování vašich osobních údajů za účelem prevence zneužití našich služeb je založeno na našem oprávněném zájmu.
Po jak dlouhou dobu budeme uchovávat vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu potřebnou k prevenci a/nebo hlášení výskytu potencionálního podvodného jednání a jiných přečinů.
Videozáznam bude uchován po dobu nutnou k dodržení místních právních předpisů, avšak maximálně po dobu 30 dnů.
Vaše právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů:
Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které je založeno na oprávněném zájmu společnosti Hudební dům s.r.o., a to prostřednictvím gdpr{zavinac}hudebni-dum.cz Váš účet bude následně vymazán a my již nadále nebudeme schopni poskytovat vám naše služby.
 
SOUBORY COOKIE
Cookie je malý textový soubor, který se uloží ve vašem počítači nebo mobilním zařízení a opět se používá během vašich dalších návštěv. Využíváte-li našich služeb, předpokládáme, že souhlasíte s používáním těchto souborů.
 
Jak používáme soubory cookie?
Pokud po přihlášení zvolíte možnost Pamatovat přihlášení, použijeme trvalé soubory cookie k uložení vámi zvolené vstupní stránky a k uložení vašich údajů. Soubory cookie budeme používat k ukládání vašeho oblíbeného zboží.
Soubory cookie relace například používáme, když použijete funkci filtru zboží a také k tomu, abychom zkontrolovali, jestli jste přihlášeni nebo jste vložili zboží do nákupního košíku.
Používáme soubory cookie prvních i třetích stran ke sběru statistických údajů a uživatelských údajů agregovaně i individuálně v rámci analytických nástrojů k optimalizaci našich internetových stránek a k poskytování relevantních marketingových materiálů.
Některé cookies třetích stran jsou nastaveny službami, které fungují na našich stránkách a jsou mimo naši kontrolu. Nastavují je poskytovatelé sociálních médií, jako je Twitter, Facebook a Vimeo, a souvisejí s možností uživatelů sdílet obsah uvedený na těchto stránkách, jak označují příslušné ikony.
Používáme také cookies třetích stran, na základě nichž probíhá sledování více internetových stránek, abychom vám mohli poskytovat marketing na jiných stránkách/kanálech.
 
Jaké typy osobních údajů zpracováváme?
Propojíme pouze identifikační údaje vašeho souboru cookie s vašimi osobními údaji poskytnutými a získanými v souvislosti s vaším účtem z registrace či objednávky, pokud se přihlásíte do svého účtu na e-shopech spol. Hudební dům s.r.o.
 
Kdo má přístup k vašim osobním údajům?
Údaje, které se předávají třetím stranám, se používají pouze za účelem poskytování výše uvedených služeb, analytický nástroj se používá ke sběru statistických údajů k optimalizaci našich stránek a poskytování relevantních materiálů.
Jaký je právní základ zpracovávání vašich osobních údajů?
Vaše soubory cookie propojíme s vašimi osobními údaji pouze v případě, že se přihlásíte do účtu Hudební dům s.r.o. nebo klubu Hudební dům s.r.o. Club. V případě přihlášení do účtu se právní základ opírá o náš legitimní zájem. V případě přihlášení registrace či nákupu na e-shopech spol. Hudební dům s.r.o. je právním základem plnění obchodních podmínek spol. Hudební dům s.r.o..
 
Jak dlouho máme vaše údaje uloženy?
Hudební dům s.r.o. neukládá vaše osobní údaje. Cookies z vašeho počítače nebo mobilního zařízení můžete snadno vymazat ve svém prohlížeči. Návod, jak zacházet se soubory cookie a jak je odstranit, najdete v nápovědě prohlížeče. Cookies můžete zakázat nebo nastavit možnost dostávat oznámení pokaždé, když do vašeho počítače nebo mobilního zařízení bude odeslán nový soubor cookie. Vezměte prosím na vědomí, že pokud se rozhodnete cookies zakázat, nebudete moci využívat výhod všech funkcí. 

Odborníci na telefonu

Slevy na další nákup

Prodloužená záruka 3-10 let

Načítám, prosím vydržte...

Nastavení souhlasu s personalizací

S vaším souhlasem můžeme níže uvedené informace užívat k dále uvedeným účelům nebo je sdílet s vybranými partnery. Pro jednotlivé účely (typy zpracování) můžete upravit své nastavení a svou volbu potvrdit tlačítkem „Uložit nastavení“:

Vždy aktivní

Nezbytné soubory cookies

Jedná se o technické soubory, které jsou nezbytné ke správnému chování našich webových stránek a všech jejich funkcí. Používají se mimo jiné k ukládání produktů v nákupním košíku, zobrazování produktů na přání, ovládání filtrů, osobního nastavení a také nastavení souhlasu s uživáním cookies. Pro tyto cookies není zapotřebí Váš souhlas a není možné jej ani odebrat.

Analytické soubory cookies

Počítají návštěvnost webu a sběrem anonymních statistik umožňují provozovateli lépe pochopit své návštěvníky a stránky tak neustále vylepšovat.

Marketingové soubory cookies

Shromažďují informace pro lepší přizpůsobení reklamy vašim zájmům, a to na těchto webových stránkách i mimo ně.

Nastavení souhlasu s personalizací

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Upravit nastavení" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.